Bài 24

Soạn bài Ý nghĩa của văn chươngBố cục:Chia làm 2 phần:    + Phần 1 (từ đầu... muôn vật muôn loài) Nguồn gốc của thơ ca.   + Phần 2 ( Còn lại): Nhiệm vụ và công dụng của văn chương đối với con người.Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 63 sgk ngữ văn 7 tập 2)- Theo Hoài Thanh: “ Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương muốn vật, muôn loài”.- Tuy nhiên, vẫn
Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị độngCâu 1: Hai câu đã cho:     + Giống nhau: miêu tả cùng một sự việc.     + Khác nhau: Câu (a) có dùng từ được, câu (b) không dùng từ được. Câu 2: 2 cách chuyển đổi câu chủ động thành một kiểu câu bị động.     + Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt
Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn chứng minh Đề 1: Tục ngữ có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nhưng có bạn nói: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có "sàng khôn" nào! Hãy nêu ý kiến của riêng mình và chứng minh cho ý kiến đó.Gợi ý: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, câu tục ngữ quả là không sai. Tuy nhiên, với những người không có ý thức, tinh