Bài 20

Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Bố cục:   + - Phần 1 (từ đầu đến "lũ bán nước và lũ cướp nước"): Khẳng định tinh thần yêu nước và truyền thống quý báu của dân tộc.   + - Phần 2 (tiếp theo đến "lòng nống nàn yêu nước"): Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá khứ và hiện tại.   + - Phần 3 (đoạn còn lại): Phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc trong thực
Soạn bài Câu đặc biệt I. Thế nào là câu đặc biệt?- Câu: Ôi, em Thuỷ! Đây là câu chỉ gồm một từ cảm thán (Ôi) và một cụm danh từ (em Thuỷ). - Đây không phải câu rút gọn, bởi vì nó không thể có chủ ngữ hay vị ngữ. - Nói là câu đặc biệt là vì nó không được cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ như câu thông thường, cũng không phải được lược bớt thành phần nào đó để có
Soạn bài Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận I. Mối quan hệ giữa bố cục và lập luậnVăn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" có bố cục ba phần:- Phần Mở bài nêu lên vấn đề sẽ bàn luận: tinh thần yêu nước của nhân dân ta - luận điểm lớn;- Phần Thân bài cụ thể hoá luận điểm lớn bằng các luận điểm nhỏ:     + Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá
Soạn bài Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận I. Lập luận trong đời sốngLập luận là cách đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng (luận cứ) để dẫn dắt thuyết phục người nghe (đọc) chấp nhận một quan điểm, tư tưởng nào đó của người nói (viết). Quan điểm, tư tưởng cần được chấp nhận ấy là kết luậnCâu 1: Luận cứ Kết luận Hôm nay trời mưa chúng ta không đi chơi