Bài 25

Soạn bài Ôn tập văn nghị luận Câu 1: Các bài văn nghị luận đã học: TT Tên bài Tác giả Đề tài nghị luận Luận điểm chính Phương pháp lập luận 1 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chứng minh 2 Sự giàu đẹp của tiếng Việt Đặng Thai Mai Sự giàu đẹp
Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích I. Mục đích và phương pháp giải thíchCâu 1: Trong cuộc sống, khi không rõ một vấn đề nào đó, người ta cần được giải thích.Một số câu hỏi:     + Vì sao phải trồng nhiều cây xanh ?     + Vì sao phải ăn uống điều độ ?     + Vì sao phải giữ gìn vệ sinh môi trường ?Câu 2: Trong văn nghị luận, việc giải thích thường gắn với những
Soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu I. Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu?Câu 1: Các cụm danh từ là: những tình cảm ta không có và những tình cảm ta sẵn có.Câu 2: Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được: Phụ ngữ trước Trung tâm Phụ ngữ sau những tình cảm ta không có những tình cảm ta sẵn có Có thể xem hai phụ ngữ ta không có và ta sẵn có là những
Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5 1. Những điều cần lưu ý về nội dung:- Cần xác định chính xác nội dung, chủ đề của bài viết để tránh lạc đề- Bố cục phải mạch lạc, rõ ràng- Cần tạo ra sự liên kết về mặt nội dung lẫn hình thức cho bài viết2. Bài viết có những ưu điểm- Viết đúng nội dung, luận điểm chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu, lập luận logic- Trình bày các phần rõ ràng,