Bài 15

Soạn bài Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương * Bố cục- Phần 1 (từ đầu đến "tông chi họ hàng"): những ấn tượng chung và tình yêu của tác giả đối với Sài Gòn.- Phần 2 (từ "ở trên đất này" đến "leo lên hơn năm triệu"): cảm nhận về phong cách con người Sài Gòn.- Phần 3 (còn lại): tình yêu của tác giả với thành phố Sài Gòn.Câu 1 (trang 172 sgk ngữ văn 7 tập 1) Bài tùy bút của thể hiện tình cảm
Soạn bài Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng Câu 1 (trang 177 sgk ngữ văn 7 tập 1) Bài văn tả cảnh sắc và không khí mùa xuân ở Hà Nội     + Nêu hoàn cảnh và tâm trạng của tác giả:     + Tác giả viết khi đang sinh sống xa quê hương, ở Sài Gòn trước 1975 trong sự kiểm soát của Mĩ Ngụy     + Tình cảm nhớ thương da diết của người con xa quê hương miền BắcCâu 2 (trang 177 sgk ngữ văn 7 tập 1)
Soạn bài Luyện tập sử dụng từ Từ dùng sai âm, sai chính tả Cách sửa Chia sẽ Chín mùi Chỉnh sữa Chuẩn đoán Cọ sát Có lẻ Mạnh dạng Lãng mạng Chia sẻ Chín muồi Chỉnh sửa Chẩn đoán Cọ xát Có lẽ Mạnh dạn Lãng mạn 2. Các trường hợp không dùng đúng nghĩa, đúng tính chất ngữ pháp, đúng sắc thái biểu cảm- Thiếu chủ ngữ, thiếu vị ngữ- Sử dụng sai từ nối, quan hệ từ- Sử dụng từ
Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3 Cần chú ý các điểm sau:1. Em đã lựa chọn để kể và miêu tả các chi tiết về hình dáng và tính cách của người thân. Những chi tiết đó đều là chi tiết tiêu biểu thể hiện ấn tượng sâu sắc của em đối với người thân em yêu quý2. Tự sự và miêu tả trong bài làm giúp cho việc biểu cảm sẽ tạo hiệu quả, lấn át cảm xúc3. Các đoạn Mở bài, Thân bài