Bài 29

Soạn bài Quan Âm Thị Kính Bố cục:   + - Phần 1 (từ đầu đến “thiếp xén tày một mực”): Thị Kính xén chiếc râu mọc ngược dưới cằm cho chồng.   + - Phần 2 (tiếp theo đến “về cùng cha con ơi”): Nhà chồng một mực vu cho Thị Kính giết chồng, nàng không thể minh oan, cùng cha là Mãng ông trở về nhà.   + - Phần 3 (đoạn còn lại): Thị Kính từ biệt cha mẹ, quyết định giả dạng nam
Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy I. Dấu chấm lửng1. Dấu chấm lửng:a, Thể hiện còn nhiều nhân vật anh hùng nữa, chưa kể hếtb, Lời nói của nhân vật bị ngắt quãng do gấp gáp, hoảng loạnc, Dấu chấm lửng thể hiện nội dung được nhấn mạnh phía sau.2. Dấu chấm lửng dùng để:- Tỏ ý còn nhiều sự vật chưa được liệt kê hết- Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt
Soạn bài Văn bản đề nghị I. Đặc điểm của văn bản đề nghị1. Đọc các văn bản sau2. Trả lờia, Văn bản đề nghị viết nhằm mục đích trình bày nhu cầu chính đáng của bản thân về một việc gì đó muốn được giúp đỡ, xem xétb, Giấy đề nghị cần chú ý:- Nội dung: cần nêu rõ: Ai đề nghị, đề nghị ai? Đề nghị điều gì?- Hình thức: trình bày ngắn gọn, trang trọng, sáng sủa theo một