Bài 22

Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu I. Công dụng của trạng ngữCâu 1: Xác định thành phần trạng ngữ: a. - Thường thường, vào khoảng đó- Sáng dậy - Trên giàn hoa lí- Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong b. Về mùa đôngNếu lược bỏ thành phần trạng ngữ trong các câu trên thì chúng ta không thể hiểu được rõ ràng nội dung của các câu trên bởi vì chúng đã bị lược bỏ trạng ngữ,
Soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh I. Các bước làm bài văn lập luận chứng minh1. Tìm hiểu đề và tìm ý2. Lập dàn bài3. Viết bài4. Đọc lại và sửa chữaII. Luyện tậpĐiểm giống và khác nhau của hai đề so với đề văn "Có chí thì nên" ở SGK là: - Điểm giống nhau: Cả hai câu tục ngữ và bài thơ đều có ý khuyên răn con người phải bền lòng, không được nản chí trước khó khăn của
Soạn bài Luyện tập lập luận chứng minh Cho đề văn: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nhớ nguồn".1. Tìm hiểu đề - Đề nêu ra một tư tưởng thể hiện bằng các câu tục ngữ và yêu cầu chứng minh điều đó. - Câu tục ngữ có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta - những thế hệ sau luôn luôn phải ghi nhớ công ơn của