Bài 33

Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Kì 2 Các bài ca dao, tục ngữ, dân ca địa phương:Ai là con rồng cháu TiênNhớ ngày giỗ tổ Trường Yên thì về Về thăm đất cũ Đinh, LễNon xanh nước biếc bốn bề như xưa     Ai qua Quán Cháo, Đồng GiaoMá hồng để lại, xanh xao mang về!              Mình về đường ấy thì xa         Để anh bắc cầu sông Cái về qua Ninh
Soạn bài Hoạt động ngữ văn Đọc diễn cảm văn nghị luận1 Đọc diễn cảm các tác phẩm nghị luận:+ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta+ Sự giàu đẹp của tiếng Việt+ Ý nghĩa văn chương2. Tìm hiểu về tư tưởng, tình cảm, dẫn chứng những đoạn chứa luận điểm, tư tưởng, tình cảm3. Hoạt động trên lớp Mỗi tổ cử người có giọng đọc hay nhất lớp đọc bài.