Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Câu 1: Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh dưới đây : (trang 129 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy chú ý tới trang phục, cảnh vật xung quanh mỗi người trong bức tranh để xác định nghề nghiệp của họ.

Trả lời:

1. Công nhân     2. Công an

3. Nông dân     4. Bác sĩ

5. Lái xe     6. Người bán hàng

Câu 2: Tìm thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết. (trang 129 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

thợ may, giáo viên, kĩ sư, họa sĩ, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên, thợ điện, y tá, …

Câu 3: Trong các từ dưới đây, những từ nào nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam ta ? (trang 129 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

Trả lời:

Những từ nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam ta là: anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.

Câu 4: Đặt câu với một từ tìm được trong bài tập 3. (trang 129 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

- Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.

- Người Việt Nam rất thông minh và sáng tạo.

- Cần cù, chịu khó đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

- Bác Hồ nói : “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".