Soạn bài: Chính tả: Bóp nát quả cam

Câu 1: Nghe – viết : (trang 127 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Bóp nát quả cam

Thấy giặc âm mưu chiếm nước ta, Quốc Toản liều chết gặp vua xin đánh. Vua thấy Quốc Toản còn nhỏ đã biết lo cho nước nên tha tội và thưởng cho quả cam. Quốc Toản ấm ức vì bị xem như trẻ con, lại căm giận lũ giặc, nên nghiến răng, xiết chặt bàn tay, làm nát quả cam quý.

? Những chữ cái nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao phải viết hoa?

Trả lời:

Những chữ cái sau trong bài chính tả phải viết hoa, vì:

- Chữ đầu trong tên bài chính tả : Bóp

- Tên riêng : Quốc Toản

- Những chữ đứng đầu câu : Thấy, Vua.

Câu 2: Điền vào chỗ trống : (trang 127 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) s hay x ?

Trả lời:

- Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

Tục ngữ

- Con công hay múa

Nó múa làm sao ?

Nó rụt cổ vào

Nó xòe cánh ra.

Đồng dao

- Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao

Ông ơi, ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Có xáo thì xáo nước trong

Chớ xáo nước đục đau lòng cò con.

Ca dao

b) iê hay i ?

Trả lời:

Thủy Tiên rất hợp với tên của em. Em thật xinh xắn với nụ cười chúm chím, tiếng nói dịu dàng, dễ thương. Như một cô tiên bé nhỏ, Thủy Tiên thích giúp đỡ mọi người, khiến ai cũng yêu quý.