Soạn bài: Tập đọc: Lượm

Bài đọc

 Lượm Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh.  Ca lô đội lệch Mồm huýt sáo vang Như con chim chích Nhảy trên đường vàng...  Một hôm nào đó Như bao hôm nào Chú đồng chí nhỏ Bỏ thư vào bao.  Vụt qua mặt trận Đạn bay vèo vèo Thư đề "Thượng khẩn" Sợ chi hiểm nghèo.  Đường quê vắng vẻ Lúa trỗ đòng đòng Ca lô chú bé Nhấp nhô trên đồng... TỐ HỮU 

- Loắt choắt: dáng bé nhỏ, nhanh nhẹn.

- Cái xắc: túi da, túi vải có quai đeo bên mình.

- Ca lô (mũ chào mào): loại mũ mềm, không có vành, nhọn hai đầu, phía trên bóp lại.

- Thượng khẩn: rất gấp. Thư có ghi “Thượng khẩn” là thư quan trọng, cần chuyển gấp.

- Đòng đòng: bông lúa non còn nằm trong bẹ cây.

Nội dung bài: Ca ngợi chú bé liên lạc dũng cảm.

Câu 1: Tìm những nét đáng yêu, ngộ nghĩnh của Lượm trong hai khổ thơ đầu. (trang 131 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc 2 khổ thơ đầu và chú ý các chi tiết: dáng vẻ, cái chân, điệu bộ,...

Trả lời:

Những nét đáng yêu, ngộ nghĩnh của Lượm trong hai khổ thơ đầu là : Lượm bé loắt choắt, đeo bên mình cái xắc nhỏ, đôi chân nhanh thoăn thoắt, ca lô đội lệch, mồm huýt sáo, vừa đi vừa nhảy.

Câu 2: Lượm làm nhiệm vụ gì ? (trang 131 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc khổ thơ 3, 4 của bài, chỉ ra nhiệm vụ của Lượm

Trả lời:

Lượm làm nhiệm vụ liên lạc, chuyển thư ra mặt trận.

Câu 3: Lượm dũng cảm như thế nào ? (trang 131 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc khổ thơ 4, chú ý tới hoàn cảnh ngoài mặt trận và cách cậu bé làm nhiệm vụ.

Trả lời:

Lượm là một cậu bé dũng cảm. Ngoài mặt trận đạn bay vèo vèo nhưng Lượm vẫn chuyển thư an toàn.

Câu 4: Em thích những câu thơ nào ? Vì sao ? (trang 131 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Hãy chọn những câu thơ em thích và giải thích.

Trả lời:

Em thích khổ thơ 1 và 2 vì qua đó em thấy được những nét đáng yêu, ngộ nghĩnh của Lượm .