Tuần 3: Bạn bè

Soạn bài: Tập đọc: Bạn của Nai NhỏBài đọc Bạn của Nai Nhỏ 1. Nai Nhỏ xin phép cha được đi chơi xa cùng bạn. Cha Nai Nhỏ nói : - Cha không ngăn cản con. Nhưng con hãy kể cho cha nghe về người bạn của con. 2. - Vâng ! - Nai Nhỏ đáp - Có lần, chúng con gặp một hòn đá to chặn lối. Bạn con chỉ hích vai, hòn đá đã lăn sang một bên. Cha Nai Nhỏ hài lòng nói : - Bạn con thật khỏe. Nhưng cha vẫn lo cho
Soạn bài: Kể chuyện: Bạn của Nai NhỏCâu 1 (trang 24 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Dựa theo tranh, hãy nhắc lại lời kể của Nai Nhỏ về bạn mình:Em quan sát tranh, kết hợp nội dung đã đọc và nhắc lại lời kể của Nai Nhỏ về bạn mình với thái độ tự tin, khen ngợi. Trả lời:- Tranh 1: Có lần, chúng con gặp hòn đá to chặn lối. Bạn con nhanh nhẹn lấy vai hích hòn đá lăn sang một bên. - Tranh 2 : Một
Soạn bài: Chính tả: Bạn của Nai NhỏCâu 1 (trang 24 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Tập chép:Bạn của Nai Nhỏ Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn. Biết bạn của con khỏe mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con đi chơi với bạn. ? Bài chính tả có mấy câu ? - Bài chính tả có 3 câu ? Chữ đầu câu viết thế nào
Soạn bài: Tập đọc: Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A (Năm học 2003 - 2004)Câu 1 (trang 26 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Bản danh sách gồm những cột nào ?Em quan sát hàng ngang trên cùng, đó là tên mỗi cột. Trả lời:Bản danh sách gồm những cột sau : số thứ tự, họ và tên, giới tính (nam, nữ), ngày sinh và nơi ở. Câu 2 (trang 26 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Đọc bản danh sách theo hàng ngang.Cách đọc : Số 1 : Nguyễn
Soạn bài: Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?Câu 1 (trang 26 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Tìm những từ ngữ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối, …) được vẽ dưới đây: Em quan sát các tranh và gọi tên người, đồ vật, con vật, cây cối. Trả lời:- Từ chỉ người: bộ đội, công nhân. - Đồ vật: ô tô, máy bay - Con vật : con voi, con trâu - Cây cối: cây dừa, cây mía Câu
Soạn bài: Tập đọc: Gọi bạnBài đọc Gọi bạn Tự xa xưa thuở nào Trong rừng xanh sâu thẳm Đôi bạn sống bên nhau Bê Vàng và Dê Trắng. Một năm, trời hạn hán Suối cạn, cỏ héo khô Lấy gì nuôi đôi bạn Chờ mưa đến bao giờ ? Bê Vàng đi tìm cỏ Lang thang quên đường về Dê Trắng thương bạn quá Chạy khắp nẻo tìm Bê Đến bây giờ Dê Trắng Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!” ĐỊNH HẢI - Sâu thẳm
Soạn bài: Chính tả: Gọi bạnCâu 1 (trang 29 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Nghe –viết : Gọi bạn (từ Một năm, … đến hết) Một năm, trời hạn hán Suối cạn, cỏ héo khô Lấy gì nuôi đôi bạn Chờ mưa đến bao giờ? Bê Vàng đi tìm cỏ Lang thang quên đường về Dê Trắng thương bạn quá Chạy khắp nẻo tìm Bê Đến bây giờ Dê Trắng Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!” ? Bài chính tả có những chữ nào viết hoa