Soạn bài: Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

Câu 1: Tìm những từ ngữ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối, …) được vẽ dưới đây: (trang 26 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em quan sát các tranh và gọi tên người, đồ vật, con vật, cây cối.

Trả lời:

- Từ chỉ người: bộ đội, công nhân.

- Đồ vật: ô tô, máy bay

- Con vật : con voi, con trâu

- Cây cối: cây dừa, cây mía

Câu 2: Tìm các từ ngữ chỉ sự vật có trong bảng sau: (trang 27 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em tìm những từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối.

bạn thân yêu thước kẻ dài
quý mến cô giáo chào thầy giáo
bảng nhớ học trò viết
đi nai dũng cảm cá heo
phượng vĩ đỏ sách xanh

Trả lời:

Từ chỉ sự vật là: bạn, bảng, phượng vĩ, cô giáo, nai, thước kẻ, học trò, sách, thầy giáo, cá heo.

Câu 3: Đặt câu theo mẫu dưới đây: (trang 27 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Câu theo mẫu Ai là gì ? dùng để giới thiệu, nhận xét hoặc giải thích.

Ai (hoặc cái gì? con gì?) là gì?
Bạn Vân Anh là học sinh lớp 2 A

Trả lời:

Ai (hoặc cái gì? con gì?) là gì?
Em là con út trong nhà.
Bố em là kĩ sư.
Cô bạn Minh là y tá.