Soạn bài: Tập đọc: Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A (Năm học 2003 - 2004)

Câu 1: Bản danh sách gồm những cột nào ? (trang 26 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em quan sát hàng ngang trên cùng, đó là tên mỗi cột.

Trả lời:

Bản danh sách gồm những cột sau : số thứ tự, họ và tên, giới tính (nam, nữ), ngày sinh và nơi ở.

Câu 2: Đọc bản danh sách theo hàng ngang. (trang 26 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Cách đọc :

Số 1 : Nguyễn Vân Anh, nữ; sinh ngày 5-3-1996; Nơi ở: số 5, phố Quang Trung.

Số 9 : Trần Xuân Ích, nam; sinh ngày 16-7-1996; Nơi ở : số 24, phố Lương Văn Can.

Câu 3: Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào ? (trang 26 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em chú ý vào chữ đầu tiên trong tên của các bạn.

Trả lời:

Tên học sinh theo danh sách được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Câu 4: Sắp xếp tên các bạn trong tổ của em dựa theo thứ tự bảng chữ cái. (trang 26 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em ghi lại tên các bạn trong tổ, chú ý chữ đầu tiên trong tên và sắp xếp teo thứ tự bảng chữ cái

Trả lời:

1. Nguyễn Văn An

2. Trần Minh Hòa

3. Phan Tú Quỳnh

4. Nguyễn Quốc Tuấn

5. Hoàng Thị Vân