Soạn bài: Tập đọc: Gọi bạn

Bài đọc

 Gọi bạn  Tự xa xưa thuở nào Trong rừng xanh sâu thẳm Đôi bạn sống bên nhau Bê Vàng và Dê Trắng.  Một năm, trời hạn hán Suối cạn, cỏ héo khô Lấy gì nuôi đôi bạn Chờ mưa đến bao giờ ?  Bê Vàng đi tìm cỏ Lang thang quên đường về Dê Trắng thương bạn quá Chạy khắp nẻo tìm Bê Đến bây giờ Dê Trắng Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!” ĐỊNH HẢI 

- Sâu thẳm : rất sâu

- Hạn hán : (nước) khô hạn vì trời nắng kéo dài.

- Lang thang : đi hết chỗ này đến chỗ khác, không dừng ở nơi nào.

Nội dung bài: Thấy được tình bạn thắm thiết của Bê Vàng và Dê Trắng.

Câu 1: Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu? (trang 29 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc khổ 1 của bài thơ.

Trả lời:

Hai bạn Bê Vàng và Dê Trắng cùng sống trong rừng sâu.

Câu 2: Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ? (trang 29 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc khổ 2 của bài thơ

Trả lời:

- Bê Vàng phải đi tìm cỏ vì năm đó hạn hán, suối cạn, cây cỏ héo khô, không có gì nuôi đôi bạn.

Câu 3: Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng làm gì? (trang 29 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc khổ 3 của bài thơ

Trả lời:

Khi Bê Vàng quên đường về, Dê Trắng chạy đi khắp nơi để tìm Bê Vàng.

Câu 4: Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu “Bê ! Bê !” ? (trang 29 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em nhận xét về tình bạn mà Dê Trắng dành cho Bê Vàng.

Trả lời:

Đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu "Bê! Bê!" vì Dê Trắng thương bạn và không quên được bạn.