Tuần 33: Nhân dân

Soạn bài: Tập đọc: Bóp nát quả camBài đọc Bóp nát quả cam 1. Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận. 2. Sáng nay, biết Vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp Vua để nói hai tiếng "xin đánh". Đợi từ sáng đến trưa, vẫn không gặp được, cậu bèn liều
Soạn bài: Kể chuyện: Bóp nát quả camCâu 1 (trang 126 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Sắp xếp lại các tranh sau theo đúng nội dung câu chuyện Bóp nát quả cam :Em hãy quan sát kĩ các bức tranh, sắp xếp lại thứ tự và kể lại câu chuyện Trả lời:Thứ tự đúng: 2 – 1 – 4 – 3 Câu 2 (trang 126 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Dựa vào các tranh đã được sắp xếp lại, kể từng đoạn câu chuyện.- Tranh 2 : Thấy quân giặc
Soạn bài: Chính tả: Bóp nát quả camCâu 1 (trang 127 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Nghe – viết :Bóp nát quả cam Thấy giặc âm mưu chiếm nước ta, Quốc Toản liều chết gặp vua xin đánh. Vua thấy Quốc Toản còn nhỏ đã biết lo cho nước nên tha tội và thưởng cho quả cam. Quốc Toản ấm ức vì bị xem như trẻ con, lại căm giận lũ giặc, nên nghiến răng, xiết chặt bàn tay, làm nát quả cam quý. ? Những chữ
Soạn bài: Tập đọc: Lá cờBài đọc Lá cờ - Ra coi, mau lên ! Chị tôi vừa gọi, vừa kéo tôi chạy ra cửa. Chị chỉ tay về phía bót : - Thấy gì chưa ? Tôi thấy rồi. Cờ ! Cờ đỏ sao vàng trên cột cờ trước bót. Tôi ngỡ ngàng ngắm lá cờ rực rỡ với ngôi sao vàng năm cánh đang bay phấp phới trên nền trời xanh mênh mông buổi sáng. Cờ mọc trước cửa mỗi nhà. Cờ bay trên những ngọn cây xanh lá.
Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệpCâu 1 (trang 129 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh dưới đây :Em hãy chú ý tới trang phục, cảnh vật xung quanh mỗi người trong bức tranh để xác định nghề nghiệp của họ. Trả lời:1. Công nhân     2. Công an 3. Nông dân     4. Bác sĩ 5. Lái xe     6. Người bán
Soạn bài: Tập đọc: LượmBài đọc Lượm Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh. Ca lô đội lệch Mồm huýt sáo vang Như con chim chích Nhảy trên đường vàng... Một hôm nào đó Như bao hôm nào Chú đồng chí nhỏ Bỏ thư vào bao. Vụt qua mặt trận Đạn bay vèo vèo Thư đề "Thượng khẩn" Sợ chi hiểm nghèo. Đường quê vắng vẻ Lúa trỗ đòng đòng Ca lô chú bé
Soạn bài: Chính tả: LượmCâu 1 (trang 131 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Nghe – viết : Lượm (hai khổ thơ đầu) Chú bé loắt choắt Cái xắc xinh xinh Cái chân thoăn thoắt Cái đầu nghênh nghênh. Ca lô đội lệch Mồm huýt sáo vang Như con chim chích Nhảy trên đường vàng… ? Đếm số chữ của mỗi dòng thơ. Trả lời:Mỗi dòng thơ gồm 4 chữ. ? Nên viết các dòng thơ từ ô nào trong vở ? Trả lời:Nên viết các
Soạn bài: Tập làm văn: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiếnCâu 1(trang 132 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Hãy nhắc lại lời an ủi và lời đáp của các nhân vật trong tranh dưới đây :- Đừng buồn. Bạn sắp khỏi rồi. - Cảm ơn bạn. Câu 2(trang 132 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau :Em đáp lại lời an ủi với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự và lễ phép với người