Tuần 7: Thầy cô

Soạn bài: Tập đọc: Người thầy cũBài đọc Người thầy cũ 1. Giữa cảnh nhộn nhịp của giờ ra chơi, từ phía cổng trường xuất hiện một chú bộ đội. Chú là bố của Dũng. Chú tìm đến lớp của con mình để chào thầy giáo cũ. 2. Vừa tới cửa lớp, thấy thầy giáo bước ra, chú vội bỏ mũ, lễ phép chào thầy : - Thưa thầy, em là Khánh, đứa học trò năm nào trèo cửa sổ lớp bị thầy phạt
Soạn bài: Kể chuyện: Người thầy cũCâu 1 (trang 57 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Câu chuyện “Người thầy cũ” có những nhân vật nào?Đó là những nhân vật tham gia, góp mặt vào câu chuyện. Trả lời:Câu chuyện “Người thầy cũ” có những nhân vật : Bố Dũng, thầy giáo và Dũng. Câu 2 (trang 57 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Kể lại toàn bộ câu chuyện.Em hãy kể lại toàn bộ câu chuyện dựa theo nội dung truyện
Soạn bài: Chính tả: Người thầy cũCâu 1: Tập chép: Người thầy cũ (từ Dũng xúc động nhìn theo … đến không bao giờ mắc lại nữa)Dũng xúc động nhìn theo bố đang đi ra phía cổng trường rồi lại nhìn cái khung cửa sổ lớp học. Em nghĩ: bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, nhưng bố nhận đó là hình phạt và nhớ mãi. Nhớ để không bao giờ mắc lại nữa. ? Bài chính tả có mấy câu ? -
Soạn bài: Tập đọc: Thời khóa biểuCâu 1 (trang 58 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Thời khóa biểu Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (thứ - buổi - tiết) Em hãy đọc thời khóa biểu theo hàng dọc. Trả lời:Thứ tư: - Buổi sáng: tiết 1: Tiếng Việt ; tiết 2: Toán ; tiết 3 : Tiếng Việt ; tiết 4 : Nghệ thuật. - Buổi chiều: tiết 1: Nghệ thuật ; tiết 2: Thể dục ; tiết 3 : Hoạt động tập thể Câu 2 (trang 58
Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt độngCâu 1 (trang 59 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Hãy kể tên các môn em học ở lớp 2.Quan sát thời khóa biểu của em và trả lời. Trả lời:- Các môn chính: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Thể dục, Nghệ thuật (Âm nhạc, Thủ công, Mỹ thuật). - Môn tự chọn: Tiếng Anh. Câu 2 (trang 59 sgk Tiếng Việt
Soạn bài: Tập đọc: Cô giáo lớp emBài đọc Cô giáo lớp em Sáng nào em đến lớp Cũng thấy cô đến rồi Đáp lời “Chào cô ạ !” Cô mỉm cười thật tươi. Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài. Những lời cô giáo giảng Ấm trang vở thơm tho Yêu thương em ngắm mãi Những điểm mười cô cho. NGUYỄN XUÂN SANH - Ghé (ghé mắt) : nhìn, ngó. - Ngắm:
Soạn bài: Chính tả: Cô giáo lớp emCâu 1 (trang 61 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Nghe-viết: Cô giáo lớp em (khổ thơ 2 và 3) Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài. Những lời cô giáo giảng Ấm trang vở thơm tho Yêu thương em ngắm mãi Những điểm mười cô cho. ? Mỗi dòng thơ có mấy chữ ? - Mỗi dòng thơ có 5 chữ ? Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết thế nào?
Soạn bài: Tập làm văn: Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểuCâu 1 (trang 62 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Dựa vào tranh vẽ, hãy kể câu chuyện có tên Bút của cô giáo:Em quan sát hoạt động và lời nói của các nhân vật trong tranh rồi kể lại câu chuyện. Trả lời: Vào giờ kiểm tra, Hùng loay hoay vì quên mang bút. Bạn ấy lo lắng rồi quay sang nói với Lan. Lan nhìn Hùng đầy tiếc nuối : “Làm