Soạn bài: Chính tả: Cô giáo lớp em

Câu 1: Nghe-viết: Cô giáo lớp em (khổ thơ 2 và 3) (trang 61 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

 Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài.  Những lời cô giáo giảng Ấm trang vở thơm tho Yêu thương em ngắm mãi Những điểm mười cô cho. 

? Mỗi dòng thơ có mấy chữ ?

- Mỗi dòng thơ có 5 chữ

? Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết thế nào?

- Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa.

Câu 2: Tìm các tiếng và từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống trong bảng. (trang 61 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Từ các âm, vần và dấu thanh cho sẵn, em hãy ghép thành tiếng và từ ngữ thích hợp.

Trả lời:

Âm đầu Vần Thanh Tiếng Từ ngữ
v ui ngang vui vui, vui vẻ
th uy hỏi thủy thủy, thủy chung
n ui sắc núi núi, đồi núi, núi non
l uy ngã lũy lũy, lũy tre

Câu 3: (trang 61 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

a) Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ trống?

Em chú ý phân biệt ch/tr, iên/iêng khi nói và viết.

(che, tre, trăng, trắng)

Trả lời:

 Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Quê hương là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng ngoài thềm. ĐỖ TRUNG QUÂN 

b) Tìm 2 từ ngữ có tiếng mang vần iên, 2 từ ngữ có tiếng mang vần iêng.

Trả lời:

- Từ ngữ có tiếng mang vần iên : cô tiên, thiên nhiên, liên quan, biên bản, kiên định, …

- Từ ngữ có tiếng mang vần iêng : chiêng trống, khiêng hàng, xiềng xích, cái kiềng,…