Soạn bài: Chính tả: Người thầy cũ

Câu 1: Tập chép: Người thầy cũ (từ Dũng xúc động nhìn theo … đến không bao giờ mắc lại nữa)

Dũng xúc động nhìn theo bố đang đi ra phía cổng trường rồi lại nhìn cái khung cửa sổ lớp học. Em nghĩ: bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, nhưng bố nhận đó là hình phạt và nhớ mãi. Nhớ để không bao giờ mắc lại nữa.

? Bài chính tả có mấy câu ?

- Bài chính tả có 3 câu

? Chữ đầu của mỗi câu viết thế nào ?

- Chữ đầu của mỗi câu viết hoa.

? Đọc lại câu văn có cả dấu phẩy (,) và dấu hai chấm (:).

Em nghĩ: Bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, nhưng bố vẫn nhận ra đó là hình phạt và nhớ mãi.

Câu 2: Điền vào chỗ trống ui hay uy?

Trả lời:

bụi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy

Câu 3: Điền vào chỗ trống:

Trả lời:

a) ch hay tr?

- giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn.

b) iên hay iêng?

- tiếng nói, tiến bộ, lười biếng, biến mất.