Soạn bài: Tập đọc: Cô giáo lớp em

Bài đọc

 Cô giáo lớp em Sáng nào em đến lớp Cũng thấy cô đến rồi Đáp lời “Chào cô ạ !” Cô mỉm cười thật tươi.  Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài.  Những lời cô giáo giảng Ấm trang vở thơm tho Yêu thương em ngắm mãi Những điểm mười cô cho. NGUYỄN XUÂN SANH 

- Ghé (ghé mắt) : nhìn, ngó.

- Ngắm: nhìn kĩ, nhìn mãi vì yêu thích.

Câu 1: Khổ thơ 1 cho em biết điều gì về cô giáo ? (trang 60 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em đọc khổ thơ 1 và nhận xét.

Trả lời:

Khổ thơ 1 cho em biết cô giáo rất chịu khó và yêu mến học sinh.

Câu 2: Tìm những hình ảnh đẹp trong lúc cô dạy em viết (khổ thơ 2 ) (trang 60 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc khổ thơ 2 và tìm hình ảnh đẹp lúc cô dạy viết.

Trả lời:

Những hình ảnh đẹp trong lúc cô dạy em viết là :

 Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài. 

Câu 3: Tìm những từ ngữ ở khổ thơ 3 nói lên tình cảm của học sinh đối với cô giáo. (trang 60 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em đọc khổ thơ 3 và nhận xét tình cảm các bạn nhỏ dành cho cô.

Trả lời:

Những từ ngữ ở khổ thơ 3 nói lên tình cảm của học sinh đối với cô giáo : lời cô giáo giảng ấm trang vở, yêu thương em ngắm mãi những điểm mười cô cho.

Câu 4: Tìm những tiếng cuối dòng có vần giống nhau ở khổ thơ 2 và khổ thơ 3. (trang 60 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em chú ý các tiếng cuối mỗi dòng thơ và tìm những vần giống nhau.

Trả lời:

Những tiếng cuối dòng có vần giống nhau ở khổ thơ 2 và khổ thơ 3 là : nhài - bài - lài, tho - cho.