Soạn bài: Chính tả: Gọi bạn

Câu 1: Nghe –viết : Gọi bạn (từ Một năm, … đến hết) (trang 29 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

 Một năm, trời hạn hán Suối cạn, cỏ héo khô Lấy gì nuôi đôi bạn Chờ mưa đến bao giờ?  Bê Vàng đi tìm cỏ Lang thang quên đường về Dê Trắng thương bạn quá Chạy khắp nẻo tìm Bê Đến bây giờ Dê Trắng Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!” 

? Bài chính tả có những chữ nào viết hoa ? Vì sao ?

? Tiếng gọi của Dê Trắng được ghi với những dấu câu gì?

Trả lời:

- Những chữ viết hoa trong bài chính tả là :

+ Những chữ đứng đầu mỗi câu thơ: Một, Suối, Lấy, Chờ, Lang, Chạy, Đến, Vẫn.

+ Những chữ là tên riêng: Bê Vàng, Dê Trắng.

- Tiếng gọi của Dê Trắng được đặt sau dấu hai chấm, trong dấu ngoặc kép, sau mỗi tiếng gọi có dấu chấm than.

Câu 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? (trang 29 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em đọc kĩ và điền từ còn thiếu.

Trả lời:

a) (ngờ, nghiêng) : nghiêng ngả, nghi ngờ

b) (ngon, nghe) : nghe ngóng, ngon ngọt

Câu 3: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? (trang 29 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã khi viết.

Trả lời:

a)

- (chở, trò) : trò chuyện, che chở

- (trắng, chăm) : trắng tinh, chăm chỉ

b)

- (gổ, gỗ) : cây gỗ, gây gổ

- (mỡ, mở) : màu mỡ, cửa mở