Soạn bài: Chính tả: Bạn của Nai Nhỏ

Câu 1: Tập chép: (trang 24 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Bạn của Nai Nhỏ

Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn.

Biết bạn của con khỏe mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai Nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới yên lòng cho con đi chơi với bạn.

? Bài chính tả có mấy câu ?

- Bài chính tả có 3 câu

? Chữ đầu câu viết thế nào ?

- Chữ đầu câu viết hoa.

? Cuối câu có dấu câu gì ?

- Cuối câu có dấu chấm.

Câu 2: Điền vào chỗ trống ng hay ngh ? (trang 25 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Viết ngh khi đứng trước âm i, e, ê.

- Viết ng khi đứng trước các âm còn lại.

Trả lời:

Ngày tháng, nghỉ ngơi, người bạn, nghề nghiệp.

Câu 3: Điền vào chỗ trống ng hay ngh ? (trang 25 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

2. Em hãy phân biệt ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã khi viết>

Trả lời :

ngày tháng, nghỉ ngơi, người bạn, nghề nghiệp.

3. Điền vào chỗ trống:

a) tr hay ch?

Trả lời :

cây tre, mái che, trung thành, chung sức.

b) đổ hay đỗ?

Trả lời :

đổ rác, trời đổ mưa, xe đỗ lại.