Soạn bài: Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 4)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 71 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Câu 2: Nghe – viết : (trang 71 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Cân voi

Một lần, sứ thần Trung Hoa thử tài Lương Thế Vinh, nhờ ông cân hộ con voi. Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm của thuyền. Sau đó, ông cho voi lên bờ và xếp đá vào thuyền. Khi thuyền chìm đến mức đã đánh dấu, ông sai cân chỗ đá ấy và biết voi nặng bao nhiêu.