Soạn bài: Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 9)

A. (trang 75 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Đọc thầm mẩu chuyện sau:

Đôi bạn

Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

- Ai hát đấy?

Có tiếng trả lời:

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

Búp bê nói:

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo NGUYỄN KIÊN

B. (trang 75 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1): Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây:

Câu 1: Búp Bê làm những việc gì? (trang 75 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

a) Quét nhà và ca hát.

b) Quét nhà, rửa bát và nấu cơm.

c) Rửa bát và học bài.

Em hãy đọc đoạn đầu truyện.

Trả lời:

b) quét nhà và rửa bát, nấu cơm.

Câu 3: Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã làm gì? (trang 75 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

a) Cảm ơn Dế Mèn.

b) Xin lỗi Dế Mèn.

c) Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn

Em đọc đoạn trò chuyện giữa Dế Mèn và Búp Bê.

Trả lời:

c) Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn.

Câu 4: (trang 76 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

a) Vì Dế Mèn đã hát tặng Búp Bê.

b) Vì tiếng hát của Dế Mèn giúp búp bê hết mệt.

c) Vì cả hai lí do trên.

Em đọc đoạn trò chuyện giữa Dế Mèn và Búp Bê.

Trả lời:

c) Vì cả hai lí do trên.

Câu 5: Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai là gì? (trang 76 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

a) Tôi là Dế Mèn.

b) Ai hát đấy?

c) Tôi hát đây.

Câu Ai là gì ? dùng để giới thiệu, nhận xét.

Trả lời:

a) Tôi là Dế Mèn.