Soạn bài: Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 2)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 70 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Câu 2: Đặt 2 câu theo mẫu: (trang 70 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Câu Ai là gì ? dùng để giới thiệu, nhận xét hoặc đánh giá.

Trả lời:

Ai (cái gì , con gì) ? là gì?
M: Bạn Lan là học sinh giỏi.
Công viên là nơi vui chơi của chúng em.
Cô giáo là người mẹ hiền thứ hai của em.
Ông em là tấm gương sáng để em noi theo.

Câu 3: Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng bảng chữ cái. (trang 70 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy ghi tên các nhân vật trong mỗi bài tập đọc sau:

- Người thầy cũ: Dũng, Khánh

- Người mẹ hiền: Minh, Nam

- Bàn tay dịu dàng: An

Chú ý: Tên riêng của mỗi nhân vật phải viết hoa.

Trả lời:

Thứ tự đúng là: An, Dũng, Khánh, Minh, Nam