Soạn bài: Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 5)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 72 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Câu 2: Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi: (trang 72 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em quan sát hoạt động của các nhận vật trong mỗi bức tranh và trả lời câu hỏi.

Trả lời:

- Tranh 1 : Hằng ngày, mẹ là người đưa Tuấn đi học.

- Tranh 2 : Hôm nay mẹ bị ốm nên không thể đưa Tuấn đi học được.

- Tranh 3 : Tuấn giúp mẹ bằng cách chăm sóc và lấy nước cho mẹ uống.

- Tranh 4 : Tuấn đến trường bằng cách đi bộ.