Soạn bài: Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 1)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 70 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Câu 2: Đọc thuộc lòng bảng chữ cái. (trang 70 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Câu 3: Sắp xếp các từ trong ngoặc đơn vào bảng. (trang 70 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy phân biệt các từ ngữ chỉ tự vật.

(bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng)

Trả lời:

Chỉ người Chỉ đồ vật Chỉ con vật Chỉ cây cối
bạn bè, Hùng bàn, xe đạp thỏ, mèo chuối

Câu 4: Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng trên. (trang 70 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

Chỉ người Chỉ đồ vật Chỉ con vật Chỉ cây cối
cô giáo, thầy giáo, bố mẹ, ông bà, em trai, cô, bác, … ghế, phấn, bảng, bút, thước, giày dép,… voi, hổ, gà, giun, cá, khỉ, trâu, bò, cò, ngựa,… phượng vĩ, bằng lăng, bàng, cúc,…