Soạn bài: Tập đọc: Mua kính

Bài đọc

Mua kính

Có một cậu bé lười học nên không biết chữ. Thấy nhiều người khi đọc sách phải đeo kính, cậu tưởng rằng cứ đeo kính thì đọc được sách. Một hôm, cậu vào một cửa hàng để mua kính. Cậu giở một cuốn sách ra đọc thử. Cậu thử đến năm bảy chiếc kính khác nhau mà vẫn không đọc được. Bác bán kính thấy thế liền hỏi : “Hay là cháu không biết đọc ?" Cậu bé ngạc nhiên : “Nếu cháu mà biết đọc thì cháu còn phải mua kính làm gì ?" Bác bán kính phì cười : “Chẳng có thứ kính nào đeo vào mà biết đọc được đâu ! Cháu muốn đọc sách thì phải học đi đã.“

Theo QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ

Nội dung bài : Cậu bé lười học, không biết chữ, tưởng cứ đeo kính là sẽ biết đọc, làm bác bán kính phải phì cười.

Câu 1: Cậu bé muốn mua kính để làm gì ? (trang 53 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... cậu vào một cửa hàng để mua kính.

Trả lời:

Cậu bé muốn mua kính để đọc được sách vì cậu chưa biết chữ.

Câu 2: Cậu bé đã thử kính như thế nào ? (trang 53 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn sau: Một hôm... mà vẫn không đọc được.

Trả lời:

Cậu thử kính bằng cách giở cuốn sách ra đọc thử. Cậu thử đến năm, bảy chiếc kính khác nhau vẫn không đọc được.

Câu 3: Tại sao bác bán kính phì cười ? (trang 53 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc đoạn sau: Bác bán kính thấy thế... đến hết.

Trả lời:

Bác bán kính phì cười vì thấy cậu bé thật ngốc nghếch. Chúng ta phải chăm học chữ thì mới đọc được sách.