Soạn bài: Luyện từ và câu: Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định. Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng học tập

Câu 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm: (trang 51 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

a) Em là học sinh lớp 2.

- Ai là học sinh lớp 2 ?

b) Lan là học sinh giỏi nhất lớp

- Ai là học sinh giỏi nhất lớp ?

c) Môn học em yêu thích nhất là Tiếng Việt.

- Môn học em yêu thích nhất là môn gì ?

Câu 2: Tìm những cách nói có nghĩa giống với nghĩa của các câu sau: (trang 51 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

a) Mẩu giấy không biết nói.

- Mẩu giấy đâu có biết nói gì.

- Mẩu giấy có biết nói gì đâu.

b) Em không thích nghỉ học.

- Em có thích nghỉ học đâu.

- Em đâu có thích nghỉ học.

c) Đây không phải đường đến trường.

- Đây có phải đường đến trường đâu.

- Đây đâu phải đường đến trường.

Câu 3: Tìm các đồ dùng học tập ẩn trong tranh sau. Cho biết mỗi đồ vật ấy được dùng để làm gì. (trang 51 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

- Chổi : quét nhà.

- Sách : đọc bài.

- Vở : viết bài.

- Ngoài ra có thể kể thêm tác dụng của: sặp sách, tẩy, bút chì, thước kẻ, com pa, ê ke, tẩy.