Soạn bài: Chính tả: Mẩu giấy vụn

Câu 1: Tập chép: Mẩu giấy vụn (Từ Bỗng một em gái… đến Hãy bỏ tôi vào sọt rác!) (trang 50 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Bỗng một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mẩu giấy, nhặt lên rồi mang bỏ vào sọt rác. Xong xuôi, em mới nói:

- Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy bảo: “Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!”

? Câu đầu tiên có mấy dấu phẩy ?

- Câu đầu tiên có 2 dấu phẩy.

? Tìm thêm những dấu câu khác trong bài chính tả.

- Những dấu câu khác trong bài chính tả : dấu chấm, dấu hai chấm, dấu gạch ngang, dấu chấm than, dấu ngoặc kép.

Câu 2: Điền vào chỗ trống ai hay ay ? (trang 50 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

a) mái nhà,     máy cày

b) thính tai,     giơ tay

c) chải tóc,     nước chảy

Câu 3: Điền vào chỗ trống: (trang 50 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

a)

- (sa, xa) : xa xôi, sa xuống

- (sá, xá) : phố xá, đường sá

b)

- (ngả, ngã) : ngã ba đường, ba ngả đường

- (vẻ, vẽ) : tranh vẽ, có vẻ