Soạn bài: Kể chuyện: Mẩu giấy vụn

Câu 1: Dựa theo tranh, kể lại câu chuyện “Mẩu giấy vụn”: (trang 49 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

- Tranh 1:

Cô giáo bước vào lớp và nhận ra có một mẩu giấy vụn ngay giữa lối ra vào. Cô nói:

- Lớp ta sạch sẽ quá, nhưng các em có thấy mẩu giấy đang nằm ở giữa kia không?

- Có ạ !- Cả lớp đáp.

Cô giáo yêu cầu cả lớp cùng lắng tai nghe xem mảnh giấy nói gì.

- Tranh 2:

Cả lớp xì xào vì không nghe thấy điều mẩu giấy nói. Một bạn trai đánh bạo đứng lên trả lời:

- Thưa cô, giấy không nói được đâu ạ.

- Tranh 3:

Bỗng một bạn gái đúng lên, nhặt mẩu giấy và cho vào thùng rác.

- Tranh 4:

Bạn gái nói:

- Em có nghe thấy ạ. Mẩu giấy nói: “Các bạn ơi ! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!”

Câu 2: Phân vai (người dẫn chuyện, cô giáo, học sinh nam, học sinh nữ), dựng lại câu chuyện (trang 49 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Kể lại câu chuyện theo sự phân vai của thầy cô