Soạn bài: Tập đọc: Thời gian biểu

Bài đọc

Thời gian biểu

- Thời gian biểu: lịch làm việc.

- Vệ sinh cá nhân: đánh răng, rửa mặt, rửa chân tay.

Nội dung : Thời gian biểu giúp mọi người làm việc khoa học và hiệu quả hơn.

Câu 1: Hãy kể các việc Phương Thảo làm hằng ngày. (trang 133 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy quan sát thời gian biểu của Phương Thảo và nêu những công việc bạn làm hằng ngày: Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối.

Trả lời:

Các việc Phương Thảo làm hằng ngày

- Buổi sáng: Phương Thảo thức dậy từ 6 giờ để tập thể dục, vệ sinh cá nhân. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ, bạn ấy sắp xếp sách vở và ăn sáng. Bạn đi học từ 7 giờ đến 11 giờ rồi nghỉ trưa.

- Buổi tối : Phương Thảo vui chơi từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30. Sau đó bạn học bài từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ, bạn vệ sinh cá nhân và đi ngủ.

(Tương tự, em hãy kể các việc Phương Thảo làm buổi trưa và chiều của Phương Thảo)

Câu 2: Phương Thảo ghi các việc cần làm vào thời gian biểu để làm gì ? (trang 133 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Thời gian biểu của Phương thảo ghi chép đầy đủ công việc bạn làm hằng ngày cùng thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi việc.

Trả lời:

Phương Thảo ghi các việc cần làm vào thời gian biểu để không bị quên việc và thực hiện các công việc theo thứ tự hợp lí.

Câu 3: Thời gian biểu ngày nghỉ của Phương Thảo có gì khác với ngày thường ? (trang 133 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy chú ý thời gian biểu vào buổi sáng, từ 7 giờ tới 11 giờ.

Trả lời:

- Ngày thường : từ 7 giờ đến 11 giờ Phương Thảo đi học còn thứ bảy bạn học vẽ, chủ nhật : đến thăm bà.