Soạn bài: Tập đọc: Đàn gà mới nở

Bài đọc

 Đàn gà mới nở Lông vàng mát dịu Mắt đẹp sáng ngời Ôi ! Chú gà ơi ! Ta yêu chú lắm !  Mẹ dang đôi cánh Con biến vào trong Mẹ ngẩng đầu trông Bọn diều, bọn quạ.  Bây giờ thong thả Mẹ đi lên đầu Đàn con bé tí Líu ríu chạy sau.  Con mẹ đẹp sao Những hòn tơ nhỏ Chạy như lăn tròn Trên sân, trên cỏ.  Vườn trưa gió mát Bướm bay rập rờn Quanh đôi chân mẹ Một rừng chân con. PHẠM HỔ 

- Líu ríu chạy: chạy như dính chân vào nhau.

- Hòn tơ: cuộn tơ (tơ: sợi mảnh, màu vàng, để dệt vải).

- Dập dờn: chuyển động lúc lên, lúc xuống nhẹ nhàng.

Câu 1: Tìm những hình ảnh đẹp và đáng yêu của đàn gà con. (trang 135 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc khổ thơ 1 và 4 để tìm hình ảnh đẹp, đáng yêu của đàn gà con.

Trả lời:

Những hình ảnh đẹp và đáng yêu của đàn gà con là : lông vàng mát dịu, mắt đen sáng ngời, trông như những hòn tơ nhỏ, chạy như lăn tròn.

Câu 2: Gà mẹ bảo vệ con, âu yếm con như thế nào ? (trang 135 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc khổ thơ 2, 3, 5 và tìm những hoạt động của gà mẹ bảo vệ, âu yếm con.

Trả lời:

- Gà mẹ bảo vệ con và âu yếm con : Khi thấy diều hâu, gà mẹ dang cánh giấu các con vào trong để bảo vệ; Khi hết nguy hiểm, gà mẹ lại dẫn các con đi tìm mồi. Buổi trưa gió mát, các con nằm quanh đôi cánh yêu thương của mẹ. Quanh đôi chân mẹ là một rừng chân con.

Câu 3: Câu thơ nào cho thấy nhà thơ rất yêu đàn gà mới nở ? (trang 135 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy đọc khổ thơ 1 và tìm câu thơ thể hiện tình yêu của tác giả với đàn gà mới nở.

Trả lời:

Câu thơ cho thấy nhà thơ rất yêu đàn gà mới nở là :

 Ôi ! Chú gà con Ta yêu chú lắm !