Soạn bài: Kể chuyện: Con chó nhà hàng xóm

Câu 1: Kể lại từng đoạn câu chuyện đã học theo tranh. (trang 130 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Em hãy quan sát 5 bức tranh, kết hợp với nội dung đã đọc và kể lại câu chuyện.

Trả lời:

- Tranh 1 : Bé và Cún thường hay nhảy nhót tung tăng khắp vườn.

- Tranh 2 : Vì mải chạy theo Cún mà Bé bị vấp phải khúc gỗ khiến mắt cá chân sưng to. Thấy vậy, Cún đã chạy đi tìm người giúp Bé.

- Tranh 3 : Bé phải nằm bất động trên giường. Bạn bè thay nhau tới thăm, kể chuyện, mang quà cho Bé. Nhưng bạn vẫn buồn vì lâu rồi chưa được gặp Cún.

- Tranh 4 : Bác hàng xóm đưa Cún sang chơi. Cún mang giúp bé tờ báo, bút chì hay búp bê, ... Bé và Cún lại càng thân thiết

- Tranh 5 : Chân của Bé khỏi rất nhanh. Bác sĩ hài lòng và hiểu rằng chính Cún đã giúp cho Bé mau lành.

Câu 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện. (trang 130 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

HƯỚNG DẪN KỂ

Người bạn thân thiết của Bé khi ở nhà là Cún. Bé và Cún thường hay nhảy nhót tung tăng khắp vườn. Một hôm, vì mải chạy theo Cún mà Bé bị vấp phải khúc gỗ khiến mắt cá chân sưng to. Thấy vậy, Cún đã chạy đi tìm người giúp.

Bạn bè thay nhau tới thăm, kể chuyện, mang quà cho Bé. Nhưng bạn vẫn buồn vì lâu rồi chưa được gặp Cún. Bác hàng xóm đưa Cún sang chơi. Cún mang giúp bé tờ báo, bút chì hay búp bê, ... Bé và Cún lại càng thân thiết

Chân của Bé khỏi rất nhanh. Bác sĩ hài lòng và hiểu rằng chính Cún đã giúp cho Bé mau lành.