Soạn bài: Chính tả: Con chó nhà hàng xóm

Câu 1: Tập chép : (trang 131 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Con chó nhà hàng xóm

Nhà không nuôi chó, Bé đành chơi với Cún Bông, con chó của bác hàng xóm. Cún luôn quấn quýt bên Bé. Cún đã làm cho Bé vui trong những ngày Bé bị thương, phải nằm bất động trên giường. Chính tình bạn của Cún đã giúp Bé mau lành.

? Vì sao từ Bé trong bài phải viết hoa ?

- Từ Bé trong bài phải viết hoa vì đó là tên riêng.

? Trong hai từ bé dưới đây, từ nào là tên riêng ?

- Bé là một cô bé yêu loài vật.

→ Từ Bé đầu tiên là tên riêng.

Câu 2: Hãy tìm : (trang 131 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

Trả lời:

a) 3 tiếng có vần ui : bụi cây, búi tóc, bùi ngùi, gần gũi, nhẵn nhụi, rút lui, đi lùi, lụi tắt, núi, múi, mùi, mũi, phanh phui, vui vẻ, …

b) 3 tiếng có vần uy : duy nhất, huy hiệu, lũy tre, liên lụy, nhụy hoa, tiều tụy, suy nhược, uy tín,…

Câu 3: (trang 131 sgk Tiếng Việt 2 Tập 1)

a) Tìm những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch.

Em quan sát các đồ vật trong gia đình mình và tìm tên vật bắt đầu bằng ch (tránh nhầm với đồ vật bắt đầu bằng tr).

Trả lời:

chổi, bàn chải, chày cối, chén, chảo, chuông…

b) Tìm trong bài tập đọc “Con chó nhà hàng xóm” :

Em đọc lại bài tập đọc và chú ý các tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã.

Trả lời:

- 3 tiếng có thanh hỏi : nhảy, mải, phải, của, kể, hỏi, thỉnh thoảng, hiểu, hẳn.

- 3 tiếng có thanh ngã : gỗ, ngã, dẫn, vẫy, sĩ, đã.