Văn mẫu lớp 12 Tập 1

Dàn ý Nghị luận Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường hay nhất (6 mẫu)Đề bài: Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Anh (chị) hãy suy nghĩ về vai trò lí tưởng trong cuộc sống của con ngườiDàn ý mẫuI. Mở bài- Dẫn dắt vào vấn đề: Để tồn tại trong một cuộc
Dàn ý Nghị luận Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động hay nhất (6 mẫu)Đề bài: “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”. Ý kiến trên của M. Xi-xê-rông gợi cho anh chị những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thânDàn ý mẫuI. Mở bài- Nêu vấn đề: Cách để mỗi người tự bộc lộ, tự khẳng định giá trị của bản thân nhanh nhất chính là hành
Dàn ý Nghị luận Ôi Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn hay nhất (7 mẫu)Đề bài: Anh chị hãy nghị luận câu nói của Tố Hữu: “Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn!”Dàn ý mẫu 1I. Mở bài- Dẫn dắt vào vấn đề: lựa chọn lối sống là vấn đề khó khăn đối với nhiều bạn trẻ.- Giải thích mục đích, ý nghĩa câu thơ: là sự băn khoăn, trăn trở về một lẽ sống đẹp, đó là câu hỏi cả nhiều
Đề bài: Hãy phát biểu ý kiến của anh (chị) về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình".Dàn ý mẫu1. Mở bài:    Con người ai cũng trải qua việc học, nhưng không phải ai cũng có ý thức xác định mục đích và mục đích đúng đắn của việc học.    Mỗi thời đại, con người có mục đích học tập không giống
Đề bài: Nhà văn Nga L. Tôn-xtôi: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Anh (chị) hãy suy nghĩ về vai trò lí tưởng trong cuộc sống của con người.Bài văn mẫu    Nhà văn thiên tài nước Nga, L.Tôi-xtôi đã từng nói: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có
Đề bài: "Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động"   Ý kiến trên của M.Xi-nê-rông (nhà triết học La Mã cổ đại) gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân?Dàn ýA. Mở bài: - Giới thiệu qua về câu nói cần bàn luận. Trích nguyên câu nói và cho một số nhận xét đánh giá sơ lược. “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động” của
Đề bài: Anh chị hãy nghị luận câu nói của Tố Hữu: “Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn!”Dàn ý mẫu 11. Mở bài     - Giới thiệu, dẫn dắt để nêu vấn đề     + Trực tiếp: nêu ngay câu thơ của Tố Hữu và nội dung, mục đích của câu thơ.     + Gián tiếp: lựa chọn lối sông là vấn đề vô cùng khó khăn, đặc biệt đối với bạn trẻ.     + Phản đề: nêu thực trạng một bộ phận
Đề bài: Nghị luận xã hội Tình thương là hạnh phúc của con người.Dàn ý mẫu 1 Mở bài: - Hạnh phúc là một khái niệm tinh thần trừu tượng. Tùy theo vai trò, vị trí của từng cá nhân, từ giai cấp trong xã hội mà có những quan niệm khác nhau về hạnh phúc. - Nhân dân ta quan niệm: Tình thương là hạnh phúc của con người. Thân Bài: a. Giải thích câu nói: Tình thương là hạnh phúc của con người. -
Đề bài: Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu khái quát về tác giả Hồ Chí Minh: cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp văn chương.- Nêu khái quát về hoàn cảnh sáng tác, ý nghĩa lịch sử và giá trị văn học của bản Tuyên ngôn độc lập. II. Thân bài- Trình bày khái quát về bố cục của bản Tuyên ngôn độc lập: gồm 3 phần sắp xếp chặt
Đề bài: Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản Tuyên ngôn độc lập Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu một số nét tiêu biểu về tác giả Hồ Chí Minh: cuộc đời, sự nghiệp sáng cách mạng và sáng tác.- Nêu khái quát chung về bản Tuyên ngôn độc lập: hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật (lập luận chặt chẽ, sắc sảo, là áng văn chính luận mẫu mực)II.