Văn mẫu Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)

Đề bài: Em hãy phân tích bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của Trần Đình Hượu. Bài văn mẫu 1   Mỗi dân tộc đều biểu hiện một nét đẹp văn hóa riêng, chính vì thế trong tác phẩm này Trần Đình Hượu đã sáng tạo và bàn về những khía cạnh của văn hóa, nó được biểu hiện về nhiều phương diện như tôn giáo, nghệ thuật, ứng xử hay cách sinh hoạt của con người.     Trong tác phẩm tác
Đề bài: Cảm nhận về bài "Nhìn về vốn văn hóa dân tộc" của Trần Đình Hượu. Bài văn mẫu   Trần Đình Hượu là một chuyên gia về các vấn đề văn hóa tư tưởng Việt Nam. Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa tư tưởng có gía trị: "Đến hiện đại từ truyền thống"(1994), "nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại"(1995). "Nhìn về vốn văn hóa của dân tộc" là trích đoạn
Đề bài: Phân tích văn bản Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của tác giả Trần Đình Hượu Bài văn mẫu   Nhìn về vốn văn hóa dân tộc là một trích đoạn của tiểu luận Về vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc được Trần Đình Hượu viết từ năm 1986. Với tiểu luận này, mục đích chính mà tác giả đặt ra không phải là xác định rõ ràng từng điểm một về cái gọi là bản sắc văn hóa