Văn mẫu Tự do (P.Ê-luy-a)

Đề bài: Bình bài thơ Tự Do của Ê-Luy-a.Bài văn mẫu   Ê luy a là một nhà thơ nổi tiếng, với khao khát tự do nên cả cuộc đời của ông luôn góp phần và đi tìm cái mới mẻ và điều đó đã tạo nên cho ông những đóng góp rất tuyệt vời qua tác phẩm Tự Do.   Cả cuộc đời đam mê và muốn đi tìm cái tự do nên ông luôn cố gang theo đuổi và góp phần vào công cuộc đi tìm cái đẹp cái tự
Đề bài: Phân tích bài thơ "Tự do" của Ê-luy-a.Bài văn mẫu   Pôn Ê-luy-a (1895-1952) là nhà thơ lớn nước Pháp. Ông từng tham gia vào trào lưu siêu thực. Trong chiến tranh thế giới thứ II, ông thoát ly chủ nghĩa siêu thực, cùng nhân dân Pháp tham gia nhiều hoạt động chính trị: chống chiến tranh, chống đế quốc, chống phát xít.   Ông đã tạo ra một hình thức thơ mới mẻ, giàu trí tuệ và tràn đầy