Văn mẫu Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)

Đề bài: Phân tích và nêu cảm nhận của em khi đọc "Những ngày đầu của nước Việt Nam mới" trích hồi kí "Những năm tháng không thể nào quên" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.Bài văn mẫu    "Những năm tháng không thể nào quên" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những hồi kí cách mạng đặc sắc nhất, độc đáo nhất. Những sự kiện chính trị, những mẩu chuyện lịch sử... được