Bài thơ Việt Bắc

Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (dàn ý + 7 mẫu)Đề bài: Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc - mẫu 1    Việt Bắc của Tố Hữu có thể coi là một khúc tráng ca tuyệt đẹp về cuộc kháng chiến chống Pháp. Tác phẩm đã ghi lại cuộc
Dàn ý Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (6 mẫu)Đề bài: Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong tác phẩm cùng tên Dàn ý hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc - mẫu 1I. Mở bài- Giới thiệu khái quát về tác giả Tố Hữu: là một nhà thơ lớn, một nhà thơ trữ tình chính trị, thơ ông luôn phản ánh những chặng đường đấu
Dàn ý Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu hay nhất (7 mẫu)Đề bài: Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Dàn ý Phân tích bài thơ Việt BắcI. Mở bài- Giới thiệu khái quát về tác giả Tố Hữu: là một nhà thơ lớn, một nhà thơ trữ tình chính trị, thơ ông luôn phản ánh những chặng đường đấu tranh gian khổ song cũng nhiều thắng lợi của dân tộc. - Giới thiệu bài thơ Việt Bắc: hoàn
Dàn ý Phân tích bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc hay nhất (7 mẫu)Đề bài: Phân tích bức tranh thiên nhiên tứ bình trong bài Việt Bắc. Dàn ý Phân tích bức tranh tứ bình Việt Bắc - mẫu 1I. Mở bài- Giới thiệu về tác giả Tố Hữu: là một nhà thơ lớn, một nhà thơ trữ tình chính trị, thơ ông luôn phản ánh những chặng đường đấu tranh gian khổ song cũng nhiều thắng lợi của dân tộc. -
Phân tích 20 câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc hay nhất (dàn ý + 6 mẫu)Đề bài: Phân tích 20 câu thơ đầu trong bài thơ "Việt Bắc" của Tố Hữu:    "Mình về mình có nhớ ta    ...............    Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa." Dàn ý Phân tích 3 khổ thơ đầu bài Việt Bắc1. Mở bài - Giới thiệu tác giả Tố Hữu, tác phẩm Việt Bắc + Tố Hữu là một nhà thơ tiêu biểu, một trong những
Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu hay nhất (dàn ý - 8 mẫu)Đề bài: Phân tích bài thơ "Việt Bắc" của Tố Hữu. Phân tích bài thơ Việt Bắc - mẫu 1    "Việt Bắc" là bài thơ kiệt tác của Tố Hữu, là một trong những thành tựu xuất sắc của thơ ca Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954).    Ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử hào hùng của dân tộc, sâu chiến thắng Điện Biên
Phân tích bức tranh tứ bình Việt Bắc hay nhất (dàn ý + 8 mẫu)Đề bài: Phân tích bức tranh thiên nhiên tứ bình trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Dàn ý Phân tích bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt BắcI. Mở bài- Giới thiệu về tác giả Tố Hữu: là một nhà thơ lớn, một nhà thơ trữ tình chính trị, thơ ông luôn phản ánh những chặng đường đấu tranh gian khổ song cũng nhiều thắng lợi của
Phân tích khổ 3 bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu hay nhất (dàn ý - 5 mẫu)Đề bài: Cảm nhận khổ 3 trong bài thơ "Việt Bắc" của Tố Hữu:    … "Mình đi, có nhớ những ngày    (…) Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son"… Dàn ý Phân tích khổ 3 bài thơ Việt BắcI. Mở bài: - Giới thiệu về 12 câu thơ trong bài thơ Việt Bắc II. Thân bài: * Phân tích 4 câu đầu đoạn - Tiếng "mình" cất lên thật gần gũi,
Phân tích khổ 7 bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu hay nhất (dàn ý - 5 mẫu)Đề bài: Bình giảng khổ 7 trong bài thơ "Việt Bắc" của Tố Hữu:    "Ta về mình có nhớ ta,    (…) Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung". Dàn ý Phân tích khổ 7 bài thơ Việt BắcI. Mở bài: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm - Giới thiệu đoạn trích II. Thân bài: * Hai câu đầu: Khái quát nỗi nhớ. - Hoa và người là những gì đẹp