Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (dàn ý + 7 mẫu)Đề bài: Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc - mẫu 1    Việt Bắc của Tố Hữu có thể coi là một khúc tráng ca tuyệt đẹp về cuộc kháng chiến chống Pháp. Tác phẩm đã ghi lại cuộc
Dàn ý Cảm nhận về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc (6 mẫu)Đề bài: Cảm nhận của anh chị về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong tác phẩm cùng tên Dàn ý hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc - mẫu 1I. Mở bài- Giới thiệu khái quát về tác giả Tố Hữu: là một nhà thơ lớn, một nhà thơ trữ tình chính trị, thơ ông luôn phản ánh những chặng đường đấu
Dàn ý Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (5 mẫu)Đề bài: Phân tích và so sánh hình tượng đất nước trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi Dàn ý Hình tượng đất nước trong hai bài thơ - mẫu 1I. Mở bài- Đất nước là hình tượng xuyên suốt trong nền Văn học Việt Nam, qua mỗi thời kì, hình tượng ấy lại được bồi đắp
Dàn ý Phân tích hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến (5 mẫu)Đề bài: Phân tích vẻ đẹp hình tượng người lính trong bài Tây Tiến của Quang Dũng Dàn ý Phân tích hình tượng người lính Tây Tiến - mẫu 1I. Mở bài- Quang Dũng là một người nghệ sĩ đa tài, hồn thơ ông luôn phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn, tài hoa.- Bài thơ được in trong tập Mây đầu ô, được Quang Dũng viết khi đã rời đơn
Hình tượng đất nước trong hai bài thơ Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Khoa Điềm (dàn ý + 3 mẫu)Đề bài: Phân tích và so sánh hình tượng đất nước trong hai bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Khoa Điềm. Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ Đất nước - mẫu 1    Bài thơ cùng tên của hai nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi – Đất nước là những bài thơ hay, xuất
Phân tích hình tượng người lính Tây Tiến hay nhất (dàn ý + 10 mẫu)Đề bài: Phân tích hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Dàn ý Phân tích hình tượng người lính Tây TiếnI. Mở bài - Quang Dũng là một người nghệ sĩ đa tài, hồn thơ ông luôn phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn, tài hoa. - Bài thơ được in trong tập Mây đầu ô, được Quang Dũng viết khi đã rời đơn vị Tây Tiến.