Văn mẫu Bác ơi! (Tố Hữu)

Đề bài: Bình giảng khổ thơ sau trong bài thơ "Bác ơi!" của Tố Hữu:    "Bác sống như trời đất của ta    Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa    Tự do cho mỗi đời nô lệ    Sữa để em thơ, lụa tặng già".Bài văn mẫu    Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Trong dịp lễ quốc tang lãnh tụ vĩ đại, bài thơ "Bác ơi!" của Tố Hữu được giới thiệu trên báo "Nhân dân", sau này in trong
Đề bài: : Cảm nhận về bài thơ "Bác ơi!" của Tố Hữu.Bài văn mẫu    Ngày 2 – 9 – 1969, Hồ Chủ Tịch tạ thế. Cả một rừng thơ khóc Bác xuất hiện, trong đó nổi bật lên cây đại thụ Tố Hữu với bài thơ "Bác ơi!"    Bốn khổ thơ đầu nói cái đau xót tột cùng của thi sĩ trước sự kiện Bác ra đi:    Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa    Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.    Trời
Đề bài: Phân tích nỗi đau xót, tiếc thương vô hạn của tác giả và mọi người khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời trong phần đầu của bài thơ "Bác ơi!" (Tố Hữu)?Bài văn mẫu   Nỗi đau xót, tiếc thương vô hạn của tác giả và mọi người khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời đã được diễn tả hết sức chân thực, cảm động trong bốn khổ thơ đầu tiên:    Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đề bài: Phân tích bài thơ "Bác ơi!" của Tố Hữu và nói lên cảm nghĩ của em.Bài văn mẫu    "Bác ơi!" được Tố Hữu viết vào ngày 6-9-1969, bốn ngày sau khi vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc qua đời. "Bác ơi!"được viết theo thể thơ thất ngôn trường thiên, gồm 13 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 câu thơ.    Bài "Bác ơi!" là tiếng khóc tiễn biệt, mang ý nghĩa như một bài điếu văn rất cảm động,