Văn mẫu Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)

Đề bài: Phân tích truyện "Bắt sấu rừng U Minh Hạ" của nhà văn Sơn Nam.Bài văn mẫu 1   Miền Nam không chỉ xuất hiện trong truyện những đứa con tỏng gia đình của Nguyễn Thi với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà còn xuất hiện lại một lần nữa trong truyện bắt sấu rừng U Minh hạ của Sơn Nam. Nhà văn Sơn Nam cũng đã một lần nữ ca ngợi vẻ đẹp của con người Nam Bộ khi phải đối
Đề bài: Phân tích bài "Bắt sấu rừng U Minh Hạ" của Sơn Nam.Bài văn mẫu   Sơn Nam là một nhà văn có lối kể chuyện mộc mạc, giản dị mà sang rõ mang nét riêng độc đáo của cảnh vật, tính cách con người được vẽ phác bằng đôi nét đơn sơ mà thấm đượm màu sắc Nam Bộ. Tiêu biểu cho phong cách ấy là tác phẩm "Bắt sấu rừng U Minh Hạ", nhà văn đã dẫn dắt người đọc đi từ bất ngờ
Đề bài: Tóm tắt truyện (đoạn trích) "Bắt sấu rừng U Minh Hạ" của nhà văn Sơn Nam.Bài văn mẫu    Một hôm có người ăn ong ở Khánh Lâm chạy về báo tin lạ và dữ là tại ngọn rạch Cái Tàu có một cái ao sấu: sấu nhiều như trái mù u chín rụng.    Tiếng đồn đại lan truyền khắp vùng. Chỉ mấy hôm sau có một ông già đến Khánh Lâm bằng chiếc xuồng ba lá nhỏ, trong xuồng chỉ có một lọn