Bài thơ Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Dàn ý Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi (5 mẫu)Đề bài: Phân tích và so sánh hình tượng đất nước trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi Dàn ý Hình tượng đất nước trong hai bài thơ - mẫu 1I. Mở bài- Đất nước là hình tượng xuyên suốt trong nền Văn học Việt Nam, qua mỗi thời kì, hình tượng ấy lại được bồi đắp
Dàn ý Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm hay nhất (10 mẫu)Đề bài: Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Dàn ý Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa ĐiềmDàn ý chi tiết 1I. Mở bài- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Khoa Điềm: ông thuộc thế hệ nhà thơ chống Mĩ cứu nước, thơ ông là sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và chất triết lí, suy tư của người
Phân tích 9 câu thơ đầu bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm (dàn ý + 5 mẫu)Đề bài: Phân tích 9 câu thơ đầu bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm:     "Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi     ................     Đất Nước có từ ngày đó". Dàn ý phân tích 9 câu thơ đầu bài Đất nước1. Mở bài Giới thiệu tác giả Nguyễn Khoa Điềm, đoạn thơ Đất nước và 9 câu thơ đầu. 2. Thân
Hình tượng đất nước trong hai bài thơ Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Khoa Điềm (dàn ý + 3 mẫu)Đề bài: Phân tích và so sánh hình tượng đất nước trong hai bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Khoa Điềm. Phân tích Hình tượng đất nước trong hai bài thơ Đất nước - mẫu 1    Bài thơ cùng tên của hai nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi – Đất nước là những bài thơ hay, xuất
Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm (2 dàn ý + 5 mẫu)Đề bài: Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Phân tích bài thơ Đất nước - mẫu 1    Nguyễn Khoa Điềm một cây bút tài năng, thơ ông giàu cảm xúc, đậm chất chiêm nghiệm, suy tư, đi vào chiều sâu triết lí. Trong hệ thống sáng tác của ông, nổi bật nhất chính là trường ca “Mặt đường khát vọng”. Đoạn trích