Văn mẫu Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

Đề bài: Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đìnhDàn ý mẫuI. Mở bài- Tác giả Nguyễn Thi là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của văn nghệ miền Nam, thời kì kháng chiến chống Mĩ. Tác phẩm của ông phản ánh hiện thực nóng bỏng của chiến trường Nam Bộ và vẻ đẹp con người nơi đây. - Những đứa con trong gia đình là một trong những tác phẩm tiêu biểu viết về cuộc kháng chiến
Đề bài: Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi.Dàn ý mẫuI. Mở bài- Tác giả Nguyễn Thi là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của văn nghệ miền Nam, thời kì kháng chiến chống Mĩ. Tác phẩm của ông phản ánh hiện thực nóng bỏng của chiến trường Nam Bộ và vẻ đẹp con người nơi đây.- Những đứa con trong gia đình là một trong những tác phẩm tiêu biểu viết về
Đề bài: Phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi Bài văn mẫu   Một người nghệ sĩ có tài là người nghệ sĩ biết tìm từ những chất liệu đã nhiều người nhào nặn, nhào nặn một điều mới mẻ, nhào nặn một đứa con tinh thần đích thực của mình. Nguyễn Thi chính là một người nghệ sĩ như vậy. Trong những năm kháng chiến, văn học cách mạng là nguồn đề tài để