Soạn bài: Ôn tập cuối học kì II (tiết 3)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 142 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Câu 2: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu trong những câu sau : (trang 142 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy dùng cụm từ ở đâu để đặt câu hỏi về địa điểm.

Trả lời:

a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

- Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ở đâu ?

b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

- Chú mèo mướp nằm lì ở đâu ?

c) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.

- Tàu Phương Đông buông neo ở đâu ?

d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

- Chú bé say mê thổi sáo ở đâu ?

Câu 3: Điền dấu chấm hỏi hay dấu phẩy vào mỗi chỗ trống trong truyện vui sau ? (trang 142 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

- Tác dụng của dấu chấm hỏi và dấu phẩy:

+ Dấu chấm hỏi: đặt ở cuối mỗi câu hỏi.

+ Dâu phẩy: dùng để ngăn cách các ý trong câu.

Trả lời:

Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

- Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết một chữ nào ?

Chiến đáp :

- Thế bố cậu là bác sĩ răng, sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào ?