Soạn bài: Ôn tập cuối học kì II (tiết 1)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 141 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Câu 2: Hãy thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,…) : (trang 141 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Khi nào bạn về quê thăm ông bà nội ?

- Lúc nào (tháng mấy, bao giờ) bạn về quê thăm ông bà nội ?

b) Khi nào các bạn được đón Tết Trung thu ?

- Lúc nào (mấy giờ, bao giờ) các bạn được đón Tết Trung thu ?

c) Khi nào bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

- Mấy giờ (bao giờ, lúc nào) bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

Câu 3: Ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng chính tả : (trang 141 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc diễn cảm đoạn văn, ngắt hơi hợp lí và điền dấu vào chỗ thích hợp. Chú ý sau dấu chấm phải viết hoa.

Trả lời:

Bố mẹ đi vắng. Ở nhà chỉ có Lan và em Huệ. Lan bày đồ chơi ra dỗ em. Em buồn ngủ. Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ.