Soạn bài: Ôn tập cuối học kì II (tiết 9)

A. (trang 144 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Đọc thầm :

Bác Hồ rèn luyện thân thể

Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với bàn chân không. Có đồng chí nhắc :

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.

Theo tập sách ĐẦU NGUỒN

B. (trang 145 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Dựa theo nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng :

Câu 1: Câu chuyện này kể về việc gì ? (trang 145 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Bác Hồ rèn luyện thân thể.

b) Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc.

c) Bác Hồ tập leo núi với đôi bàn chân không.

Em đọc truyện và rút ra nội dung chính.

Trả lời:

- Đáp án: a) Bác Hồ rèn luyện thân thể.

Câu 2: Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào ? (trang 145 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Dậy sớm, luyện tập

b) Chạy, leo núi, tập thể dục

c) Chạy, leo núi, tắm nước lạnh

Em chú ý các chi tiết ở đoạn đầu và câu cuối bài.

Trả lời:

- Đáp án: c) Chạy, leo núi, tắm nước lạnh

Câu 3: Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau ? (trang 145 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Leo – chạy

b) Chịu đựng – rèn luyện

c) Luyện tập – rèn luyện

Cặp từ cùng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau.

Trả lời:

- Đáp án: c) Luyện tập – rèn luyện.

Câu 4: Bộ phận in đậm trong câu Bác tập chạy ở bờ suối trả lời cho câu hỏi nào ? (trang 145 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Làm gì?

b) Là gì?

c) Như thế nào?

Bộ phận đó nêu lên hoạt động của Bác.

Trả lời:

- Đáp án: a) Làm gì ?

Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét trả lời cho câu hỏi nào ? (trang 145 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Vì sao?

b) Để làm gì?

c) Khi nào?

Bộ phận đó nêu lên mục đích của việc Bác tắm nước lạnh.

Trả lời:

- Đáp án: a. Để làm gì ?