Soạn bài: Ôn tập cuối học kì II (tiết 2)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng (trang 141 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Câu 2: Tìm các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây : (trang 141 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

 Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu…  Em quay đầu đỏ Vẽ nhà em ở Ngói mới đỏ tươi Trường học trên đồi Em tô đỏ thắm. ĐỊNH HẢI 

Trả lời:

- Các từ chỉ màu sắc đó là: xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm.

Câu 3: Chọn hai từ em vừa tìm được ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ đó. (trang 141 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

- Hàng râm bụt nở hoa đỏ rực.

- Tán bàng phủ xanh mát một khoảng sân trường.

Câu 4: Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau : (trang 141 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em dùng cụm từ khi nào để hỏi về thời gian trong câu.

Trả lời:

a) Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.

- Khi nào trời rét cóng tay ?

b) Vào những đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.

- Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ ?

c) Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

- Khi nào cô giáo đưa cả lớp đi thăm vườn thú ?

d) Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.

- Các bạn thường về thăm ông bà khi nào ?