Soạn bài: Chính tả: Voi nhà

Câu 1: Nghe – viết : Voi nhà (từ Con voi lúc lắc vòi … đến hướng bản Tun.) (trang 57 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Con voi lúc lắc vòi ra hiệu điều gì đó, rồi đến trước mũi xe.

Tứ lo lắng:

- Nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi!

Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó huơ vòi về phía lùm cây rồi lững thững đi theo hướng bản Tun.

? Tìm câu có dấu gạch ngang và câu có dấu chấm than.

Trả lời:

Câu có dấu gạch ngang và câu có dấu chấm than là :

Tứ lo lắng :

- Nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi !

? Viết các tiếng huơ, quặp

Câu 2: a) Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? (trang 57 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

- (xâu, sâu) : sâu bọ, xâu kim

- (sắn, xắn) : củ sắn, xắn tay áo

- (xinh, sinh) : sinh sống, xinh đẹp

- (sát, xát) : xát gạo, sát bên cạnh.

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống :