Soạn bài: Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò

Bài đọc

Gấu trắng là chúa tò mò

Ở Bắc Cực, hầu hết các con vật đều có bộ lông trắng: chim ưng trắng, cú trắng, thỏ trắng, đến gấu cũng trắng nốt. Gấu trắng là con vật to khỏe nhất. Nó cao gần 3 mét và nặng tới 800 ki-lô-gam.

Đặc biệt, gấu trắng rất tò mò. Có lần, một thủy thủ rời tàu đi dạo. Trên đường trở về, thấy một con gấu trắng đang xông tới, anh khiếp đảm bỏ chạy. Gấu đuổi theo. Sực nhớ là con vật này có tính tò mò, anh ném lại cái mũ. Thấy mũ, gấu dừng lại, đánh hơi, lấy chân lật qua lật lại chiếc mũ. Xong, nó lại đuổi. Anh thủy thủ vứt tiếp găng tay, khăn, áo choàng... Mỗi lần như vậy, gấu đều dừng lại , tò mò xem xét. Nhưng vì nó chạy rất nhanh nên suýt nữa thì tóm được anh. May mà anh đã kịp nhảy lên tàu, vừa sợ vừa rét run cầm cập.

Theo LÊ QUANG LONG, NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

- Bắc Cực: nơi tận cùng ở phía bắc Trái Đất, quanh năm giá lạnh.

- Thủy thủ: người làm việc trên tàu thủy.

- Khiếp đảm: quá sợ hãi.

Nội dung bài : Gấu Bắc Cực là một con vật tò mò. Nhờ biết đặc điểm này của chúng mà người thủ thủ đã thoát nạn.

Câu 1: Hình dáng của chú gấu trắng như thế nào ? (trang 54 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... nặng tới 800 ki-lô-gam.

Trả lời:

Hình dáng của chú gấu trắng : to khỏe, cao gần 3 mét và nặng tới 800 ki-lô-gam.

Câu 2: Tính nết của chú gấu trắng có gì đặc biệt ? (trang 54 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn sau: Đặc biệt... đến hết, chỉ ra tình nết của gấu trắng.

Trả lời:

- Tính nết của chú gấu trắng rất tò mò.

Câu 3: Người thủy thủ đã làm cách nào để khỏi bị gấu vồ ? (trang 54 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn sau: Đặc biệt... đến hết.

Trả lời:

- Để khỏi bị gấu vồ người thủy thủ vừa chạy vừa ném lại mũ, găng tay, khăn, áo choàng,… để gấu dừng lại xem xét.